Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonia har samarbetat med kvinnoorganisationen AFEM i Kongo-Kinshasa i många år. Då utvärderingarna av vårt samarbete pekar på goda resultat har samarbetet kunnat fortsätta och utvecklas. Foto: Joakim Roos

Utvärderingar av Diakonias insatser

Utvärderingar är en naturlig del av arbetet. De genomförs både av externa konsulter och vår egen personal. Förutom utvärderingar rapporterar vi även våra resultat till finansiärer, till exempel Sida och EU.

2014-05-21 Ansvarig: Eva Åberg

47 utvärderingar och studier 2014

Då 2014 var det sista året i en treårig strategiperiod gick antalet utvärderingar och studier av vårt arbete upp till 47 stycken, varav merparten gällde vårt arbete i Afrika och Asien. 

38 utvärderingar och studier 2013

Under 2013 genomfördes 38 st större utvärderingar av arbetet och studier av mer allmän karaktär i de länder där vi arbetar med bistånd. Du hittar dessa på respektive lands sida.

20 utvärderingar och studier 2012

Eftersom 2012 var det första året i en ny så kallad strategiperiod så genomfördes endast 20 utvärderingar och studier.

2011 och 2008-2010

År 2011 genomförde Diakonia 74 st utvärderingar och studier av sitt och samarbetsorganisationers arbete. Studierna skedde på olika nivåer och i olika former, av såväl externa aktörer som av Diakonia själv. 2008-2010 genomfördes mer än 200 olika utvärderingar och studier.

De flesta dokumenten är på engelska eftersom vi vill att till exempel våra samarbetsorganisationer ska kunna ta del av innehållet.

Ett urval av utvärderingar

NamnStorlekFiltypLadda ner
Desk study om Diakonia av InDevelop (2011) 984 KB PDF
System Based Audit Report (2010) 1092 KB PDF