Diakonia - Människor som förändrar världen
De senaste åren har BLACD hållit kurser för kvinnor i norra Egypten. Genom projektet har 453 flickor varit modiga nog att säga nej till kvinnlig könsstympning och nej till våldet mot dem. Foto: BLACD

Egypten: BLACDs kurs om könsstympning gav Safaa svar

I norra Egypten ger Diakonia stöd till vår samarbetsorganisation BLACD:s projekt som vill öka medvetenheten om kvinnlig könsstympning (FGM). En av de som deltagit i utbildningarna är 26-åriga Safaa.

2013-09-26 Ansvarig: Julle Bergenholtz

Könsstymptes som ung

BLACD:s projekt har verksamhet i åtta olika byar i norra Egypten. En av  byarna är El-Hawarta Village, där Safaa bor. Hon är en 26 årig kvinna som könsstympades som barn.

- Den dagen kommer jag aldrig att glömma, inte efter det som hände med mig, säger hon.

Lidit fysiskt och mentalt

Safaa har varit gift tre gånger, och alla utom hennes nuvarande make har lämnat henne. Safaa har haft svårt att ha sexuella relationer med sina män, eftersom hon led fysiskt och psykiskt på grund av att hon utsatts för kvinnlig könsstympning (female genital mutilation, FGM). Safaa berättar att hon kunde få panik när hennes man närmade sig henne - situationen påminde henne om när hon könsstympades som barn.

Fann svar på BLACD kurs

I början var Safaa inte medveten om sitt problem, men efter att ha besökt BLACD:s kurs, där de skadliga effekterna av könsstympning förklarades, fick hon mod att bryta tystnaden och prata om sina problem.

- När jag deltog i seminarier och möten, insåg jag att anledningen till att jag avvisade min man var könsstympningen som jag hade utsatts för när jag var barn, säger Safaa.

När hon förstod hur allting hängde ihop pratade Safaa med sin make, som deltog i de seminarier som BLACD arrangerade för unga män. I slutändan blev deras relation bra igen när de förstod orsaken till problemet och hur de kunde lösa det.

BLACD:s kurser har gjort skillnad

Men BLACD har inte bara spelat en avgörande roll för Safaa. Under projektets gång har BLACD genomfört 1 454 familjebesök per år, med syftet att öka medvetenheten om de skadliga effekterna av kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Mer än 4 000 flickor och kvinnor, och 200 unga män, har de senate åren ökat sin medvetenhet om kvinnlig könsstympning, tidiga äktenskap, barns rättigheter, jämställdhet och aids. BLACD:s kurs har också uppmuntrat deltagarna att diskutera frågor som de aldrig vågat diskutera innan om kvinnlig könsstympning och jämställdhet.