Diakonia - Människor som förändrar världen

Nu är du med och förändrar världen!

Tack för gåvan till Diakonias långsiktiga biståndsarbete i Latinamerika. Betalningen är genomförd och din gåva har registrerats hos oss. Om du har fyllt i en giltig e-postadress skickas en bekräftelse till dig inom kort.

Diakonias bistånd går via lokala organisationer och i latinamerika finns vi på plats i flera länder. Din gåva når människor som ��r utsatta och förtryckta och gör det möjligt för dem att själva förändra sin situation.

Vi skapar en rättvis värld med framtidshopp. En värld där alla människors lika värde omsätts i praktiken.

Tack för att du är med!  Du gör världens skillnad!

PS: Följ oss gärna på Facebook och Instagram.