Diakonia - Människor som förändrar världen

Ledningsgrupp

Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg har det övergripande ansvaret för verksamheten. Han och avdelningscheferna på Diakonias huvudkontor formar en ledningsgrupp.

2015-08-10 Ansvarig: Ewa Widén

På den här sidan kan du läsa mer om ledningens bakgrund och erfarenheter.

Bo Forsberg, generalsekreterare

Diakonias generalsekreterare sedan 1994. Han är teol. kand, med erfarenhet av internationellt arbete sedan 70-talet, styrelseledamot i Radiohjälpen, Världens Barn och Sidas verksamhetsråd.

E-post: bo.forsberg@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 02

Krister Adolfsson, bitr. generalsekreterare

Administrativ chef. Har under flera år arbetat som regionchef för Diakonia i Afrika. Tidigare ekonomichef för Diakonia.

E-post: krister.adolfsson@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 24

Eva Åberg, internationell chef

Fil. kand. i internationella relationer. Har tidigare arbetat i flera olika positioner inom Diakonia samt för flera svenska organisationer, i Sverige och i Afrika. Utbildning och erfarenhet även inom information och kommunikation.

E-post: eva.aberg@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 13

Gunilla Melsted, HR-chef

Högre personaladministrativ utbildning PAK (personalchefsutbildning), tidigare chef inom ideella sektorn.

E-post: gunilla.melsted@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 12

Cecilia Nilsson Kleffner, policy och påverkanschef

Fil mag i freds- och konfliktstudier och jur. kand. Började på Diakonia 2012 i en anställning med fokus på humanitär rätt. Chef för Diakonias policy- och påverkansavdelning sedan augusti 2015. Cecilia var innan hon kom till Diakonia chef på den internationella NGO-koalitionen för internationella brottmålsdomstolen (CICC) i Haag och för International Criminal Law Services. Undervisar i folkrätt.

E-post: cecilia.nilssonkleffner@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 04

Helena Lind, insamlings- och kommunikationschef

Fil. kand. i litteraturvetenskap och religionsvetenskap. Certifierad fundraiser av The European Fundraising Association (EFA). Har tidigare arbetat med kommunikation och insamling på Sjöräddningssällskapet och Göteborgs Räddningsmission.

E-post: helena.lind@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 23

Ewa Widén, senior organisationssekreterare

Socionom. Har tidigare bland annat varit Regionchef i Centralamerika, ansvarig för Diakonias arbete i Asien och Mellanöstern samt  arbetat på den administrativa avdelningen och personalavdelningen vid huvudkontoret.

E-post: ewa.widen@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 18