Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia söker samarbete med kommunikationsbyrå

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. 

2015-11-18

Diakonias behov

Diakonia vill stärka vårt kommunikationsarbete både internt och externt på ett flertal olika sätt. Vi behöver därför hjälp med:

Kommunikations- och innehållsstrategiska vägval

Visualisering, paketering och konceptutveckling av tonalitet och manér

Idé och produktion för olika kanaler men framför allt för digitala kanaler och sociala medier

Utveckling av utbildnings-, mobiliserings- och insamlingskommunikation

Kontinuerlig rådgivning

Vi behöver en byrå med bred kompetens inom kommunikation. Med bred kompetens menar vi dels förmåga att resonera strategiskt samt att tänka och arbeta konceptuellt, dels förmågan att föra ut det i flera olika kanaler (med fokus på digitala kanaler), och mot olika målgrupper.

Vi behöver också en byrå som har förståelse för vad vi arbetar med: Att vi är en idéburen organisation som arbetar långsiktigt med att förändra attityder och beteenden och att vårt ”kapital” är vårt engagemang. Att vi är en organisation som arbetar på flera fronter för att förändra världen. En organisation som både samlar in pengar och arbetar med politisk påverkan. Vi behöver en byrå som är engagerad i samhällsfrågor och har förståelse för dessa frågor. 

Om upphandlingsprocessen

Upphandlingen sker i två steg; I steg 1 bjuds ett antal byråer in att lämna anbud genom att svara på det som efterfrågas i avsnittet ’Bedömningskriterier för upphandlingen’ i upphandlingsdokumentet längst ner på denna sida. Anbuden utvärderas och två av anbudsgivarna bjuds in till steg 2, där en arbetsgrupp hos Diakonia träffar de utvalda byråerna för en fortsatt dialog. Utgångspunkten i mötet är det underlag ni redan har skickat oss, där vi ser en möjlighet för oss att ställa frågor och för er att fördjupa några av de punkter som utgör bedömningen. Dessutom ser vi en möjlighet att fördjupa dialogen kring hur ni ser på uppdraget, på hur ett väl fungerande samarbete ser ut och vad som är viktigt för er i ert eget arbete. Därefter fattar Diakonia beslut om vilken byrå som får uppdraget och avtal skrivs mellan parterna. Vi har ambitionsnivån att ett samarbete ska kunna påbörjas i februari 2016.

Anbud till oss senast den 7 december

Vi vill ha ett fullständigt anbud, utifrån upphandslingsunderlaget längst ner på denna sida, skickat till oss senast den 7 december. Adressen som anbudet ska skickas in till är:

Diakonia
Att: Magdalena E. Ackeberg
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma

Frågor kring upphandlingsprocessen skickas till antingen senior marknadsföringsansvarig Magdalena E. Ackeberg eller insamlings- och kommunikationschef Helena Lind (kontaktuppgifter finns i denna sidas högerkant).

Ladda ner upphandlingsunderlaget

NamnStorlekFiltypLadda ner
Underlag för upphandling av kommunikationsbyrå 267 KB PDF