Diakonia - Människor som förändrar världen

Uppmaning till Anders Borg: Gör som Robin Hood

Anders Borg bör bli vår egen Robin Hood! Det tycker Diakonias aktivister som i år kommer att driva en kampanj för att Sverige ska agera mot skatteflykt från fattiga länder.

2012-03-28 Ansvarig: Ingela Karlsson

En krona i bistånd och tio som samtidigt försvinner via kapitalflykt

Summan av de pengar som försvinner genom skatteflykt från fattiga länder varje år är tio gånger större än den totala summan länderna får i bistånd. För varje krona som går in i landet går tio kronor ut.

Om företag betalade skatt i de länder där de har sin verksamhet så skulle fattiga länder kunna bli mindre biståndsberoende.

EU-lagstiftning på gång om företags resultatredovisning

EU arbetar under 2012 med en lagstiftning som ska reglera hur måste redovisa sina resultat: En redovisning enligt land för land-principen i stället för en på koncernnivå, skulle förhoppningsvis öka insynen och därmed minska möjligheterna till kapitalflykt.

Sverige måste trycka på och agera

EU:s lagförslag är, när det kommer, ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte. Därför uppmanar Diakonias aktivister Anders Borg blir vår egen Robin Hood och börja "ta från de rika och ge tillbaka till de fattiga". Som svensk finansminister bör Anders Borg verka för att Sverige bland annat ställer högre krav på den lagstiftning som EU ska ta ställning till i sommar.