Diakonia - Människor som förändrar världen

ToR: Strategi- och konceptutveckling

Sista svarsdag är för Diakonias Terms of Reference för  terms of reference för strategi- och konceptutveckling var den 25 februari 2015. 

2015-02-13

Diakonia vill identifiera nya aktiviteter, tjänster och/eller produkter som kan bidra till att intäkterna från privata givare ökar. Ambitionenär  att attrahera fler nya givare och öka insamlingen från befintliga.

Har du frågor om arbetet är du välkommen att kontakta helena.lind@diakonia.se