Diakonia - Människor som förändrar världen

RFI: Nytt insamlingssystem för Diakonia

Tiden för inlämning av svar på ”request for information” (RFI) för ett nytt insamlingssystem, CRM, för Diakonia har nu gått ut. 

2015-02-25

Diakonia vill effektivisera sitt arbete ytterligare bland annat genom gemensamma, tydliga och effektiva arbetsflöden med möjligheter till att planera, stödja och följa upp insamlingsarbetet.

Vi avser därför att byta ut befintligt insamlingssystem mot ett modernare system som bättre stödjer nuvarande och framtida behov.

Systemet ska kunna stödja mellan 10-15 personer i varierande roller, en del dagliga användare och en del sällananvändare.

Tiden för att svara på Diakonias RFI har gått ut. Har du frågor är du välkommen att kontakta rebecka.bjorndahl@diakonia.se