Diakonia - Människor som förändrar världen

Planera in Kyrkornas globala vecka!

Den 22 april skrevs det på men Parisavtalet var bara början! Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra situationen i världen. Bidra med ditt engagemang för klimatfrågorna under Kyrkornas globala vecka.

2016-04-25

I november varje år finns en unik möjlighet att tillsammans gestalta evangeliet genom arbete för rättvisefrågor, både globalt och lokalt. Temat för Kyrkornas globala vecka 2016 är: Jord att leva på - Mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår

Har jorden råd med oss? Det skulle krävas mer än tre jordklot om alla människor i världen skulle leva som vi i Sverige.
– Det är rika länder som Sverige som stått för de största klimatutsläppen, säger Maria Bäcklund som är koordinator för Kyrkornas globala vecka. Det är också i de länderna kunskapen, tekniken och pengarna finns som gör det möjligt att minska utsläppen. Klimatavtalet som antogs i Paris i december 2015 är bara början. Det är nu arbetet börjar på riktigt för att orden i avtalet ska bli verklighet. Vi kan alla vara med i detta, till exempel genom att höja vår röst gentemot politiker och kräva förändring. Vi kan också påverka andra genom att diskutera och dela med oss av vår kunskap och vi kan agera klimatsmart i vår vardag.

I år infaller Kyrkornas globala vecka 13-20 november.

För mer information: www.globalaveckan.se