Diakonia - Människor som förändrar världen

Programchef till Nairobi

Diakonias regionala program i Afrika för ekonomisk rättvisa söker en ny chef. Ansökan till tjänsten gick ut den 25 september 2015. 

2015-09-04

Jobbar med grundorsakerna till fattigdom

Africa Economic Justice Programme jobbar för att förändra grundorsakerna till fattigdom och orättvisor. Inom ramen för programmet jobbar tio organisationer från flera olika afrikanska länder.

Genom påverkansarbete, mobilisering och studier av olika slag jobbar vi gemensamt för att privata investeringar som görs i Afrika ska bidra till minskad fattigdom och öka människors möjlighet att leva värdiga liv.