Diakonia - Människor som förändrar världen

Labyrinten: Utställning på Myntkabinettet

Mellan 26 maj och 30 september har du som bor eller besöker Stockholm chans att se vår utställning om bistånd på Myntkabinettet, mitt emot slottet: Labyrinten: Om bistånd, rikedom, fattigdom, vi och dom. Tecknaren Ulf Frödins bilder om läget i världen utgör den röda tråden. 

2015-04-20

Om bistånd, rikedom, fattigdom, vi och dom

I över tio år har den kände tecknaren Ulf Frödin gjort teckningar till Diakonia. Underfundiga bilder av tillståndet i världen. Illustrationer som skaver. Illustrationer som får oss att tänka till och vilja göra något åt världens orättvisor. Ofta med ett leende i mungipan, eller ett bubblande skratt i magen.

- Jag tror på skratt, rättvisa och demokrati. Och inte bara i Sverige, utan överallt. Med ett skratt kan man ta sig an svåra frågor. Det är beprövat. Att skratta åt eländet är ett sätt att fördriva det. Men det räcker inte. Därför arbetar jag med Diakonia. Deras syn på bistånd och biståndets innehåll är något jag delar, som att med organisationer på plats arbeta för frihet, jämställdhet och mänskliga rättigheter, säger Ulf Frödin.

Ulf Frödins bilder leder oss genom Labyrinten - en utställning om bistånd, rikedom, fattigdom, vi och dom. Utställningen visas på Myntkabinettet i Stockholm 26 maj-30 september 2015

 

Var femte människa i världen lever i fattigdom

Var femte människa på jorden lever i fattigdom. Fortfarande dör årligen miljoner barn innan de hunnit fylla fem. Världen behöver bli mer rättvis.
Genom utställningen vill vi sprida kunskap om vad bistånd och utveckling är. Vem vet vad som behövs? Vilka hinder finns? Vilka är möjligheterna? Och vilken roll kan du som besökare spela?

- Det är ibland lite oklart för folk vad bistånd egentligen är och hur våra liv hänger ihop med vad som händer på andra sidan jordklotet. Genom utställningen hoppas vi nå människor som normalt inte kommer i kontakt med bistånd. Vi vill att fler ska förstå vad det handlar om, och känna att vi alla kan vara med och göra världen till en bättre plats, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

Diakonia jobbar med bistånd i över 30 länder runt om i världen.
- Vi jobbar tätt tillsammans med de människor som behöver bistånd. Och av dem lär vi oss ständigt vad det är som skapar utveckling och rättvisa, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

Till Ulf Frödins hemsida

Till Myntkabinettets hemsida