Diakonia - Människor som förändrar världen
Genom en ickevåldslig närvaro ger följeslagarna hopp och stöd åt människor i Palestina och Israel i arbetet för fred och försoning. Foto: SEAPPI

Bli följeslagare nästa år!

Ansökningstiden för att bli följeslagare hos SEAPPI har gått ut för denna gång.

2015-09-09

Ickevåld i fokus

Diakonia är med i SEAPPI, den svenska grenen av det ekumeniska programmet för följeslagare. Syftet med följeslagarna är att genom en ickevåldslig närvaro kunna vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning.