Diakonia - Människor som förändrar världen

Inför Världsbankens och IMF:s årsmöten 2013

Den 11-13 oktober äger Världsbankens och IMF:s (Internationella Valutafonden) årsmöten rum. Inför detta har Diakonia och andra organisationer skrivit ett brev med förslag på reformer vi anser nödvändiga för att bekämpa fattigdomen.

2013-10-10

Reformer behövs för fattigdomsbekämpning

Inför mötena har Diakonia tillsammans med andra nordiska organisationer skrivit ett brev med punkter vi anser vara viktiga för båda institutionernas arbete. I Sverige har brevet skickats till finansminister Anders Borg och biståndsminister Hillevi Engström.

Brevet tar bland annat upp reformer vi anser krävs för att hantera fattiga länders skulder på ett långsiktigt, hållbart, rättvist och ansvarsfullt sätt som möjliggör fattigdomsbekämpning.

Brevet tar också upp IMF:s brist på transparens i pågående förhandlingar och diskussioner, och att öppenheten inte bara får gälla processer som har avslutats.

Ladda ner brevet inför IMF:s och världsbankens årsmöten