Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonia arbetar med långsiktigt bistånd. Du som ger gåvor till arbetet kan få skatteavdrag.

Skatteavdrag för gåvor - vad gäller?

I dagarna skickar Diakonia ut kontrolluppgifter till alla som uppfyller Skatteverkets krav för att få skatteavdrag för sina gåvor till Diakonia.

2014-01-31

Lagen om avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer innebär att du kan skänka mer till Diakonia utan att det kostar dig något extra. 

För att du ska kunna göra avdrag för din gåva och få lägre skatt måste ett antal skatteregler vara uppfyllda.