Diakonia - Människor som förändrar världen
Alvin Moisoma från Tax Justice Network deltar i politikerutfrågningen i Uppsala den 10 mars.

Politikerutfrågning i Uppsala den 10 mars

Hur lyfter Uppsalas riksdagskandidater in världen i valet? Måndagen den 10 mars ordnar Diakonia, i samarbete med Utrikespolitiska föreningen och Diakonias aktivistgrupp i Uppsala, en samtalskväll där riksdagskandidater från Uppsala får svara på frågor och diskutera globala rättvisefrågor.

2014-03-03

Världen blir bättre

På många områden blir världen bättre. Allt fler barn går i skola, andelen fattiga minskar totalt sett och hundratals miljoner barn har vaccinerats. Även demokratin gör framsteg. Över hälften av jordens befolkning lever exempelvis idag i demokratier och trettio länder har antagit lagar och strategier för att åtgärda våld mot kvinnor och flickor.

Fattigdom och orättvisor fortfarande stora

Men fortfarande lever en tredjedel av världens befolkning på mindre än två dollar per dag. I Afrika ökar antalet människor som lever i fattigdom trots höga tillväxtsiffror.

Samtidigt drabbas de av de klimatförändringar som vi i industriländerna har orsakat genom de skadliga utsläpp vi pumpat ut i atmosfären de senaste två hundra åren. Den globala uppvärmningen riskerar leda till ett allt mer extremt väder, spridning av sjukdomar och ökade konflikter.

Dessutom förlorar fattiga länder tio gånger mer i kapitalflykt än vad de får i bistånd. Pengar som skulle kunna bidra till utveckling.

– Skatteflykt handlar inte om summor och siffror. När regeringarna inte kan förse sina invånare med de mest basala tjänsterna, som sjukvård, skolor, rent vatten, så påverkar det framför allt fattiga människor. De rika har alltid möjlighet att skicka sina barn till privata skolor och privata sjukhus. Men för de fattiga är det en fråga om liv eller död, säger Alvin Mosioma, chef för Diakonias samarbetsorganisation Tax Justice Network Africa i Kenya, som deltar under samtalskvällen.

Medverkande: 

Alvin Mosioma, chef för Tax Justice Network Africa, Kenya

Riksdagskandidater:
Per Bill (M), Ardalan Shekarabi (S), Jacob Johnson (V), Ismail Kamil (FP), Niclas Malmberg (MP), Solveig Zander (C) och Mikael Oscarsson (KD).

Utfrågare:
Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia och Emma Höen Bustos, Utrikespolitiska föreningen

Tid och plats: 

Datum: Måndag den 10 mars
Tid:  Kl 19:15 - 21:00 
Plats: Uppsala, Universitetshuset, Sal IX