Diakonia - Människor som förändrar världen
Tecknaren Ulf Frödins träffsäkra bilder finns med under politikerutfrågningen i Immanuelskyrkan i Jönköping den 24 april.

Politikerutfrågning i Jönköping

Bor du i Jönköping? Vill du ha en mer rättvis värld? Då hoppas vi att du kommer till Immanuelskyrkan den 24 april kl 19 för att lyssna på vad riksdagskandidater från din del av landet tycker om globala rättvisefrågor!

2014-04-07

Globala rättvisefrågor

Vi tycker att det talas allt för lite om Sveriges roll i biståndet, hur vi ska motverka skatteflykt och om hur svensk export på bästa sätt bidrar till mänskliga rättigheter. Dessutom vill vi att Sverige tar täten i klimatfrågan, bland annat genom att avsätta pengar för klimatfinansiering för fattiga länder.  

Genom att föra in globala rättvisefrågor i debatten inför valet ger vi röst åt dem som inte hörs - människor i fattiga länder. Deras liv och möjlighet till utveckling och hållbar framtid påverkas av de beslut som fattas i Sverige och EU. 

Därför ordnar vi, tillsammans med församlingar och aktivistgrupper, politikerutfrågningar runt om i landet. Den 24 april kl 19 kommer vi till Jönköping och Immanuelskyrkan (Oxtorgsgatan 15).

Medverkande politiker:

  • Sotris Delis (M)
  • Bahman Pourjanaki (V)
  • Göran Lindell (C)
  • Laila Naraghi (S) 
  • Kew Nordqvist (MP) 
  • Magnus Olofsgård (FP) 
  • Irene Oscarsson (KD)

Utfrågningen leds av Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg. Du behöver inte anmäla dig utan bara kom!