Diakonia - Människor som förändrar världen
Maritza Marcavillaca Vargas i Peru har tagit plats i samhället. Genom sitt arbete engagerar hon andra och förbättrar livet för många. Foto: Claes Herrlander

Nytt material för församlingar

Nu finns ett nytt material för församlingar som vill göra aktiviteter och insamlingar för Diakonia. Gudstjänstmaterial, en tipslista på aktiviteter och så förslag på hur du gör en insamling vid till exempel Valborg.

2014-02-27

I det nya materialet lyfter vi fram eldsjälen Maritza Marcavillaca Vargas i Peru. Hon, som är kvinna och från ett av landets urfolk, har fått stöd av Diakonia. Steg för steg har hon utmanat kultur och traditioner. Hon lyckades eftern e segdragen kamp övertyga myndigheterna om att tillåta en marknad för småbönder. Idag försörjer marknaden 8 000 familjer. Maritza har tagit plats - idag arbetar hon både i politiken och fackligt.

Läs mer om Maritza och det nya materialet för församlingar

Även i år hoppas vi att många gör en särskild satsning för Diakonia vid Valborg. Det finns material att beställa som ni kan dela ut  vid majbrasan, konserten eller någon annan aktivitet.

Läs mer om Valborgsinsamlingen