Diakonia - Människor som förändrar världen
Adelinda Gómez Gaviria är tyvärr en av många MR-försvarare i Colombia som har mördats för sitt engagemang mot orättvisor. Diakonia och Fundecima ser dessutom att mord och hot av MR-försvarare ökar i regionen Cauca, där Adelinda levde. Foto: Fundecima

MR-försvarare mördad i Colombia

Måndagen den 30 september mördades Adelinda Gómez Gaviria i närheten av sitt hem i sydvästra Colombia. Som engagerad ledare tillhörde Adelinda en av de sociala baserna till Diakonias samarbetsorganisation Fundecima som verkar i Cauca-regionen i Colombia.

2013-10-03

Tagit emot dödshot

Den senaste tiden hade Adelinda bland annat deltagit aktivt i organiseringen av ett lokalt forum med över 1 500 deltagare där man ifrågasatte den kraftiga expansionen av gruvdriften i området. För detta engagemang hade hon sedan tidigare tagit emot dödshot.

Lokala ledare lever riskfyllda liv

Cauca är en av de regioner i Colombia som drabbats hårdast av den väpnade konflikten i landet. Personer som är lokala ledare, som Adelinda, har ett konstant hot hängande över sig. Ett hot inte bara från parterna i den historiska väpnade colombianska konflikten, utan också från grupper kopplade till narkotikahandel eller aktörer som försöker bana väg för en expanderande gruvindustri.

Hänger ihop med fredsprocessen

Tillsammans med Fundecima och andra samarbetsorganisationer i regionen konstaterar Diakonia med förfäran att morden av lokala ledare ökar i Cauca. Denna ökning tycks paradoxalt nog vara kopplade till den nationella fredsprocess som man försöker åstadkomma efter över 40 år av väpnad konflikt. Olika kriminella aktörer tar nu tillfället i akt och drar nytta av den alltjämt rådande konflikten och det generella våldet för att mörda och på så sätt göra sig av med personer som på olika sätt har blivit obekväma eller oförenliga med deras intressen. Personer som Adelinda.

Det här gör Diakonia nu

Diakonia kommer att fortsätta att stödja Fundecima i Cauca. Vi har varit i kontakt med organisationer i området och utvärderar om det finns behov att gå in med särskilt skydd till Adelindas familj. Den äldste av hennes tre barn, en son på 16 år, blev allvarligt skottskadad i attentatet där hans mamma dödades. Diakonia står också bakom de krav på ordentlig utredning av brottet som Fundecima och sociala organisationer kräver av berörda colombianska myndigheter.

Diakonia och Fundecima: Fundecima är samarbetsorganisation till Diakonia i Cauca-regionen i Colombia sedan 2011. Stödet har varit inriktat på att åstadkomma en organisationsförstärkning och i att stärka deras huvudsakliga programpunkter som består i en kritisk analys av expansionen av gruvnäringen; skydd av vattenresurser; tillgång till mark för bondebefolkningen samt en avmilitarisering av området.

I slutet av 2013 planerar Fundecima att publicera en rapport om gruvindustrins påverkan i regionen.