Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Sverige

I Sverige arbetar Diakonia med folkbildning, politisk påverkan, policy- och metodutveckling, insamling, kommunikation och administration. Det är också härifrån som vårt biståndsarbete i världen samordnas. Att arbeta långsiktigt, delta i strategiska nätverk samt att alltid ha våra samarbetsorganisationers behov och problemanalys i fokus präglar arbetet även i Sverige.

2013-09-30 Ansvarig: Krister Adolfsson

Öka kunskap och engagemang

Diakonia arbetar med folkbildning och kommunikation för att höja människors kunskap om globala rättvisefrågor. En stor del av detta arbete sker på webben. Vår webbplats erbjuder mycket information och vi finns i flera sociala medier. Ibland driver vi kampanjer för att öka engagemanget för specifika frågor.  Vi ordnar givetvis föreläsningar, seminarier, debatter, besöker skolor och församlingar, deltar på mässor med mera.

Påverkans- och policyarbete

Vårt påverkansarbete riktar sig till beslutsfattare i Sverige och EU, och är tätt sammankopplat med arbetet för att engagera vår bas och den svenska allmänheten.

Diakonia vill förändra de stora globala struktur och system som skapar och håller människor kvar i fattigdom. Därför arbetar vi till exempel mot skatteflykt och för klimaträttvisa. En annan viktig fråga för oss är att bistånd ska vara mottagarstyrt och ge resultat.

Påverkansarbetet i Sverige och EU har sin startpunkt i den analys och de behov som våra samarbetsorganisationer ute i världen har. Många av dem arbetar också med påverkansinsatser i sina länder och regioner.

Diakonias policyrådgivare har expertkunskaper om till exempel utvecklingsfinansiering och klimaträttvisa, och ingår i strategiska nätverk i både Sverige och Europa. Ofta resulterar deras kunskaper i fördjupande rapporter som ger konstruktiva förslag till beslutsfattare och makthavare.

Metodutveckling och stöd till biståndsarbetet

I vårt bistånd arbetar Diakonia med fem huvudteman, bland annat mänskliga rättigheter, demokrati och social och ekonomisk rättvisa. Det finns också ett antal perspektiv som genomsyrar vårt arbete, bland annat miljö och jämställdhet. På huvudkontoret i Sverige finns rådgivare med expertkunskaper inom dessa områden. De ger stöd till personal vid region- och landkontor, och arbetar med att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder.

Administration och ekonomi

Att förmedla bistånd är ett förtroende som vi tar på stort allvar. Ett bistånd som inte har någon administrationskostnad är ett bistånd där man inte vet om pengarna kommer fram eller om målen uppnåtts. Våra controllers och rådgivare samarbetar hela tiden med vår personal ute i världen. I fokus står uppföljning, kontroll och rapportering till finansiärer.

Insamling och marknadsföring

Gåvor är oerhört viktiga för Diakonias arbete. Därför arbetar vi bland annat med insamlingskampanjer och återrapportering till givarna om hur pengarna används. Vi vill att fler i Sverige ska veta vilka Diakonia är, hur vi arbetar och vilka resultat vi når. Detta för att fler ska vara med och stödja vårt arbete för en rättvis värld.

Läs mer om Diakonia i Sverige

 • Var med och förändra - bli SMS-aktivist

  Vi kämpar för världens mest utsatta, för klimaträttvisa, för mänskliga rättigheter, mot orättvisa strukturer och orättvis fördelning av naturresurser. Vill du kämpa med oss? Bli sms-aktivist!
 • Gripande utställning med foton från Kongos mineralgruvor

  Du tror kanske att den här utställningen handlar om något långt, långt borta. Men så är det inte. Ditt liv är mer sammanlänkat med Baraks, Théophiles och Mashaures liv än du tror. I din mobil-telefon finns...
 • Eldsjälsfesten2016

  22 oktober i Immanuelskyrkan i Stockholm firar vi Diakonia 50 år. En eftermiddag och kväll fylld av dans, sång, god mat och mer om vårt arbete för att förändra världen. Och kvällens överraskning: en av Sveriges...
 • Underlag för anbud/uppdragsbeskrivning avseende utvärdering av Diakonias arbete gentemot ombud och församlingar

  Utvärderingen utförs under november 2016 till januari 2017. Anbud önskas senast 23 september 2016.
 • Pressekreterare som vill förändra världen

  Ansökningstiden för den här tjänsten är över. Diakonia söker nu en erfaren pressekreterare som tillsammans med Diakonias befintliga pressekreterare vill arbeta både strategiskt och operativt med Diakonias...
 • Almedalen 2016

  Diakonia är på plats i Almedalen och våra seminarier kommer bland annat handla om konfliktmineraler, om vem som tar ansvar för folkrätten i Israel/Palestina och FN och dubbelmoralen. Vi kommer även att ha en...
 • Ge en gåva

 • Ambassadörer

  Här möter du några av våra ambassadörer; kända personer som på olika sätt samarbetar med Diakonia. Precis som du och många eldsjälar runt om i världen är de människor som har fått nog. Vi drömmer om rättvisa...
 • Teologiska texter på temat flykt

 • Teologiska texter på temat flykt

  I kampanjen "Ingen människa ska behöva fly" arbetar vi med att fördjupa samtalet kring människor som befinner sig på flykt. Vi har därför låtit några pastorer och teologer få fria händer att skriva varsin text...