Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Israel och Palestina (oPt)

Diakonia samarbetar med ett 40-tal palestinska och israeliska organisationer. Vi arbetar för att stärka civila samhället bland annat genom att föra samman israeliska och palestinska organisationer, så att de tillsammans ska arbeta för en fredlig lösning på konflikten i området.

2014-08-29 Ansvarig: Ghada Harami

Kvinnor, barn och ungdomar, funktionshindrade och flyktingar

Diakonia fokuserar på att arbeta med fred och säkerhet, att öka respekten för mänskliga rättigheter, att stärka lokaldemokratin och att arbeta med de många olika aspekterna av fattigdom. Våra samarbetsorganisationer finns i östra Jerusalem, Gaza och på Västbanken. Kvinnor, barn och ungdomar, personer med funktionshinder och flyktingar tillhör de mest utsatta grupperna, och står därför ofta i fokus för Diakonias och våra samarbetsorganisationers arbete.

Biståndsberoendet i det ockuperade palestinska territoriet (oPt) har vuxit snabbt. I åldersgruppen 15-24 år är nästan var fjärde invånare arbetslös (2010) och många lever i fattigdom.

Ockupationen strider mot internationell rätt

Konflikten mellan Israel och Palestina (oPt) har stått i centrum för världspolitiken i över 60 år. Kriget 1967 markerade början av Israels ockupation av Västbanken och Gazaremsan. Sedan dess har livet i palestinskt ockuperat territorium präglats av avspärrningar, bosättningar, rörelserestriktioner, vägspärrar och konstruktionen av muren. Ockupationen, inklusive muren, strider mot internationell rätt.

Särskilda landprogram i Palestina

För vårt arbete i Palestina har vi skapat specifika program som fokuserar på:

Humanitärt arbete - inom ramen för detta gav vi till exempel humanitärt stöd till drabbade under och efter kriget sommaren 2014.

Stöd till organisationer från civila samhället

Internationell humanitär rätt

Program för humanitärt arbete

Diakonias humanitära program i Palestina ger utbildning, stöd och information för att hjälpa humanitära och diplomatiska aktörer att samarbeta och integrera skyddsbegreppet i sitt humanitära arbete för befolkningen på Västbanken och i Gaza.

Diakonia vill förbättra den humanitära situationen genom att öka medvetenheten om vilka regler, internationella lagar och konventioner som gäller. Tillsammans med andra organisationer som också arbetar med humanitär hjälp i det ockuperade palestinska territoriet är Diakonia med i FN:s Inter-Agency Consolidated Appeal (CAP). Vi är med i CAP för att effektivisera och samordna det humanitära arbetet i området.

Stöd till organisationer i det civila samhället

I de palestinska områdena har Diakonia ett stort antal samarbetsorganisationer som arbetar med att främja kvinnors rättigheter och demokrati samt stärka respekten för mänskliga rättigheter. Arbetet för mänskliga rättigheter möter svårigheter på grund av de påfrestningar som ockupationen skapar för det palestinska samhället, i form av till exempel rörelserestriktioner, brist på arbete och möjligheter till utbildning och utveckling.

En av Diakonias prioriteringar för att stärka det civila samhället är att skapa samarbeten mellan israeliska och palestinska organisationer, för att de tillsammans ska arbeta för en fredlig lösning på konflikten i området.

Arbete med mänskliga rättigheter utifrån internationell humanitär rätt

Det övergripande målet med Diakonias program för internationell humanitär rätt är att öka respekten för folkrätten, särskilt internationell humanitär rätt, i Israel och Palestina.

Genom att höja medvetenheten om internationell humanitär rätt vill Diakonia göra civilbefolkningen på båda sidor medvetna om vilka rättigheter de har och hur de kan tillämpa dessa. Vi vill också informera de olika parterna i konflikten vilka skyldigheter de har gentemot civilbefolkningen.

Diakonia bistår med utbildning och information för att hjälpa humanitära samfund att integrera skydd i sitt humanitära arbete för befolkningen på Västbanken och Gaza. Våra utbildningar och vårt utbildningsmaterial fokuserar särskilt på skydd för ickestatliga organisationer (NGO:s), humanitära organisationer och diplomater.

Läs mer om Diakonia i Israel och Palestina

 • Israel/Palestina: Ensidighet bidrar inte till fred och säkerhet

  På kyrkornas uppdrag stödjer Diakonia de som på plats kämpar mot Hamas tortyr och förtryck i Gaza, de som protesterar mot Palestinska myndighetens brott mot mänskliga rättigheter, de som försvarar...
 • Skrivande - en viktig del i konfliktfylld vardag

  Rana Mourtaja och Haya Atatra bor bara tio mil isär men kan inte hälsa på varandra - Gaza och Västbanken skiljs åt av murar och militärkontroller. Men skrivandet förenar dem. Att skriva hjälper dem att förstå...
 • Västbanken: Tamerinstitutet ger barnen hopp

  Karim Mohammad Tantash bor i flyktinglägret i Shu´fat utanför Jerusalem och deltar i Tamerinstitutets kreativa workshops för barn. Foto: Claes Herrlander
 • Träffa Haya från Västbanken på Bokmässan

  I september 2015 är Haya Atatra Diakonias gäst på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Möt henne i samtal med Göran Rosenberg, författare och journalist.
 • Bli följeslagare 2016

  Ansökningstiden för att bli följeslagare hos SEAPPI har gått ut för denna gång.
 • EU:s roll för Palestina och Israel

  Inför möten i EU:s utrikesråd har Diakonia har skrivit ett brev till utrikesminister Margot Wallström om Israel och Palestina. 
 • Låst läge i Gaza - ny rapport

  För att undvika att våldet trappas upp måste återuppbyggnaden av Gaza komma igång snarast. I en ny rapport konstaterar vi att bara 27 procent av de utlovade medlen från det internationella samfundet hittills...
 • Gaza: Vi hade tur som överlevde

  – Vårt hus skadades när grannens hus bombades. Vi hade tur som överlevde men tyvärr såg jag våra döda grannars kroppar. Vi flydde till en släkting och på vägen såg jag fler döda. Jag försökte ta mig fram så...
 • Träning som öppnar nya vägar för kvinnor i Gaza

  Antalet personer med fysiska funktionsnedsättningar i Gaza har ökat kraftigt efter kriget i somras. Det vanliga är att funktionsnedsatta hålls hemma. Särskilt kvinnor. Diakonia stödjer det enda centret i Gaza...
 • Stöd till Gaza

  För Gazaborna som försöker återvända till vardagen efter kriget i somras återstår mycket. Sjukhus, skolor, vattenledningar och mycket annat har förstörts. Omkring 80 procent av de 1.8 miljoner Gazaborna är nu...