Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Paraguay

I Paraguay arbetar Diakonia på alla samhällsnivåer. Vi jobbar tätt tillsammans med bland annat urfolk och kvinnogrupper för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna och öka människors deltagande i demokratiskt beslutsfattande. 

2015-09-08 Ansvarig: Juan Carlos Yuste

En procent äger 80 procent av odlingsmarken

Paraguay är - precis som Sverige - ett stort land med en liten befolkning. Hälften av invånarna i Paraguay bor på landsbygden. Detta är också det land i världen som har den mest ojämna fördelningen av mark; en procent av markägarna äger 80 procent av den bördiga marken. Detta är en av grundorsakerna till klyftorna i landet, där nästan fyra av tio invånare lever under fattigdomsgränsen.

Sojan och monokulturer ger problem

Paraguay är en av världens största sojaproducenter. Sojaodlingarna täcker omkring fyra femtedelar av landets odlingsmark. Monokulturen, det vill säga att odla en enda gröda på enorma ytor,  inom jordbruket förstör miljön, utplånar landets mångfald av växter och tvingar bönder och urfolk att lämna sina hem.

Flera av våra samarbetsorganisationer jobbar med att ge stöd till människor som tvingas lämna sin mark på grund av monokulturerna. De ger också stöd till dem vars hälsa drabbas av besprutning och gifter från sojaodlingarna. 

Stöd till bönder och urfolk

Med utgångspunkt i situationen i landet inriktar Diakonia sitt arbete i Paraguay på stöd till organisationer som drivs av bönder och urfolk, i synnerhet kvinnor, som jobbar för en markreform och en hållbar utveckling.

Diakonia stöder även informationsspridning om demokratiska brister i Paraguay, och arbetar aktivt för att kvinnor och personer från urfolken ska öka sitt deltagande i politiken och beslutsfattandet.

Brist på hänsyn för mänskliga rättigheter

En viktig faktor för att förstå situationen i Paraguay är landets historia: Landet var länge en diktatur med systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Spåren av detta, bland annat i form av en auktoritär kultur, lever ännu kvar i stora delar av samhället.

Bristen på respekt för mänskliga rättigheter finns kvar och en del av Diakonias arbete i Paraguay handlar om att ge skydd till personer och grupper vars mänskliga rättigheter har kränkts, samtidigt som vi på olika sätt stöder utvecklingen mot en kultur som respekterar mänskliga rättigheter.

Sanningskommissionen

Ett långsiktigt engagemang är arbetet med landets sanningskommission, dess spridning till och förankring i alla delar av samhället. Den unga generationen i Paraguay vet ofta väldigt lite om de mörka åren med diktatur och det finns en generell brist på förståelse för behovet att visa vad som egentligen hände, vilka offren för förtrycket var och för att deras berättelser ska få höras. Vi jobbar därför för att det ska finnas minnesplatser som sprider kunskap om landets moderna historia till nya generationer.

Läs mer om Diakonias arbete i Paraguay