Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Nicaragua

I Nicaragua jobbar Diakonia för att stärka demokratin. Ett exempel är stödet till organisationer som jobbar med att få insyn i beslut som fattas av kommuner och myndigheter. Med ökad insyn finns större möjligheter för vanliga medborgare att påverka!

2015-09-08 Ansvarig: Francisca Araica

Fattigdom och rasism

Nicaragua har sex miljoner invånare och ligger mitt i Centralamerika. Enligt FN:s Human Development Index ligger Nicaragua på på plats 124 av 182 länder, och anses som ett av de fattigaste länderna i Latinamerika.

Det har skett vissa förbättringar i sociala och ekonomiska rättigheter för landets fattiga de senaste åren, men vid Nicaraguas karibiska kust, en multietnisk region där Diakonia jobbar, råder extrem fattigdom: I 12 av de 19 kommunerna lever majoriteten av befolkningen på mindre än två dollar om dagen.

Det är inte enbart vid den karibiska kusten som fattigdomen är utbredd. Mer än hälften av befolkningen lever på mindre än två dollar om dagen och många nicaraguaner saknar tillgång till vård och utbildning. Stor del av detta problem kan härledas till den snedfördelning som finns när det kommer till resurser. En stor del av marktillgångarna tillhör en liten del av befolkningen.

Flera tusen fattiga människor har tagit sig från landets västra delar till de mer glesbebodda regionerna vid landets karibiska kust för att finna sig ett nytt hem. Många av de illegala bosättningarna har anlagts i mark som tillhör urfolk vilket lett till våldsamma konfrontationer och bidragit till den ökade spänningen mellan de olika etniska grupperingarna i landet.

Diakonia arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras. Vi har samarbetsorganisationer som har rättsliga frågor som sin specialitet, med särskilt fokus på kvinnors rättigheter och kollektiva rättigheter för urfolk från den karibiska kusten.

Hållbarhet och klimatanpassning

Diakonia arbetar tillsammans med samarbetsorganisationer för att rädda den nicaraguanska regnskogen. Flera tusen gröna hektar som även kallas ”Centralamerikas lunga” och är hem för en imponerande flora och fauna och inte minst en viktig källa till syre. Det är tyvärr ett område som även är hotat, där storföretag skövlar värdefull skog och illegala bosättare bränner jorden och använder sig av bekämpnings- och gödningsmedel som skadar mark och vatten.

Arbetet som Diakonia genomför syftar till att utbilda främst småbrukare i hur de kan bruka jorden på hållbart sätt utan kemiska bekämpnings- eller gödningsmedel och även bevara de naturresurser som finns i landet.

Arbetet för demokrati 

Det råder en stark politisk polarisering i Nicaragua. Denna gör det svårt att arbeta för att stärka demokratin och vanliga människors möjlighet till insyn och inflytande. Det är en utveckling som tilltagit allt mer de senaste åren med ökad övervakning och censur från den nicaraguanska regeringens sida. Många internationella biståndsorganisationer har valt att lämna landet efter starka påtryckningar och trakasserier från myndigheter vilket också begränsat pressfriheten.

Diakonia ger stöd till organisationer som jobbar med att få insyn i beslut som fattas av kommuner och myndigheter. Med ökad insyn finns större möjligheter för vanliga medborgare att påverka!

Kvinnors situation

Machokulturen är ett fortsatt stort problem i Nicaragua där kvinnor sällan har tillgång till utbildning eller arbetslivet utan begränsas till hemmets fyra väggar. Många flickor utsätts för sexuella övergrepp och blir gravida vid tidig ålder. Ytterligare ett problem är en utspridd människohandel där många flickor och kvinnor faller offer för påtvingad prostitution.

Skyddet av kvinnors rättigheter är ett prioriterat ämne som har inkorporerats i Diakonias och våra samarbetsorganisationer agendor. Det har gett sig uttryck de senaste åren genom exempelvis kampanjer för rätten att göra abort, initiativ för att förebygga våld mot kvinnor och även inkluderandet av männen i jämställdhetsarbetet.

Idag finns en omfattande lag som förbjuder våld mot kvinnor. Lagen har kommit till mycket tack vare Diakonias samarbetsorganisationers arbete. Nu fortsätter arbetet för att se till att staten tar sitt ansvar när det gäller genomförandet av lagen. 

Läs mer om Diakonias arbete i Nicaragua

  • Nicaragua: Ett steg i taget

    Han har varit nära döden och han har dödat själv. Nio år gammal började Hency Castillo ta droger – för att hans pappa gjorde det, och för att fly misshandeln i hemmet. I dag är han 18 år och drogfri – mycket...
  • Här fortsätter den hårda kampen om mark

    Fattigdom och diskriminering försvårar livet för ursprungsbefolkningen i Nicaragua. Diakonias samarbetsorganisation IPADE jobbar för att förbättra deras situation.

Dokument

NamnStorlekFiltypLadda ner
Dela Med 4 2009 om bl a Honduras, Nicaragua och Egypten 1947 KB PDF