Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Colombia

Colombia är sargat av 50 års inre väpnad konflikt. Diakonia och våra samarbetsorganisationer verkar för mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratiskt deltagande för att lösa konflikten genom förhandlingar.

2015-09-08 Ansvarig: Cesar Grajales

Stöd till särskilt utsatta grupper

Diakonia arbetar med samhällets mest utsatta; människorättsförsvarare, offer för den väpnade konflikten, etniska grupper och kvinnor. Vi riktar särskild uppmärksamhet mot problemet med våld mot kvinnor.

Diakonia jobbar tillsammans med gräsrotsorganisationer och med nationella nätverk för att påverka landets politik.

Gruvindustrin en växande sektor

Den snabbast växande ekonomiska sektorn är gruvindustrin, som hotar urfolkens och den afrocolombianska befolkningens kollektiva mark. Colombia producerar dessutom omkring 80 procent av världens kokain och enligt uppskattningar ägs idag minst en tredjedel av landets odlingsbara mark av narkotikakarteller.

Ett samhälle präglat av våld

Den inre väpnade konflikten och kokainproduktionen har tillsammans skapat ett samhälle präglat av våld, och flera miljoner människor har tvingats på flykt i sitt eget land.

Steg mot att lösa konflikten

Flera av Diakonias samarbetsorganisationer jobbar för fred. De senaste åren har det tagits flera initiativ och fredsförhandlingar pågår. Förhoppningen är att förhandlingarna ska leda till ett slut på den långa och blodiga konflikten i Colombia. 

Starkt civilt samhälle

Trots Colombias våldsamma historia har landet ett starkt civilt samhälle på nationell nivå och flera initiativ för fred och mänskliga rättigheter på lokal nivå. 

Skydd av människorättsförsvarare 

I Colombia samarbetar Diakonia med lokala organisationer som fokuserar på bland annat kvinnors rättigheter, demokrati, hbtq-personers rättigheter, urfolkens rättigheter med mera.

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer skyddar vi försvarare av mänskliga rättigheter, för att de ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete. 2015 tilldelades människorättsförsvararen Islena Rey Rodriguez det svenska Per Anger-priset för sin outröttliga kamp. Islena leder en av Diakonias samarbetsorganisationer i Colombia. 

Läs mer om Diakonias arbete i Colombia