Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Thailand

I Thailand stödjer Diakonia lokala organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Biståndet riktar sig främst till etniska minoritetsgrupper i de norra delarna av landet samt till statslösa och flyktingar från Myanmar/Burma. Ett viktigt arbetsområde är att ge dessa grupper identitetshandlingar så att de får tillgång till de rättigheter som följer med ett erkänt medborgarskap. 

2014-05-06 Ansvarig: Bandit Yuenyongtham

Diakonias fokusområden i Thailand

Diakonia och våra samarbetsorganisationer har fyra fokusområden för vårt arbete i Thailand:

Demokratiutveckling

Mänskliga rättigheter

Jämställdhet

Social och ekonomisk rättvisa, med särskilt fokus på kvinnor och unga

Omfattande stöd till etniska minoriteter

Thailand har en befolkning på 67 miljoner (2012), varav åtminstone 1 miljon tillhör etniska minoriteter. De är starkt marginaliserade i samhället, saknar inflytande och lever under svåra och otrygga förhållanden.

Genom samarbetet med lokala organisationer har Diakonia fått upp de etniska minoriteternas rättigheter på agendan. Betydande framsteg har gjorts vad gäller dessa marginaliserade gruppers deltagande i samhällets beslutande organ och i försvaret av sina mänskliga rättigheter. Ett stort antal människor har fått thailändska medborgarskap och andra legala rättigheter. 

Så här ser vårt stöd i Thailand ut

Diakonia stödjer samarbetsorganisationer med finansiering och kapacitetsuppbyggnad. Kapacitetsuppbyggnad kan till exempel handla om utbildning av organisationernas volontärer och personal, stöd så att organisationen fungerar bra och demokratiskt och har flera olika källor för att finansiera sitt arbete. Då vet vi att den kommer att kunna finnas kvar och jobba långsiktigt. 

En viktig del av arbetet sker tillsammans med etniska minoriteter i landets norra delar. Vi jobbar för att öka människors kunskaper om sina rättigheter och ger stöd så att de kan ställa krav på myndigheter  och få möjlighet att delta i demokratiska processer.

Diakonia och våra samarbetsorganisationer bedriver även påverkansarbete för att lokala myndigheter ska främja, respektera och skydda de mänskliga rättigheterna, samt stärka demokratin i Thailand.

Våra samarbetsorganisationer i Thailand arbetar också med barns rättigheter, mot människohandel (trafficking) ger stöd till personer som fallit offer för människohandel, stöd till migranter samt klimaträttvisa.

Diakonia ger också humanitär hjälp och biständ till flyktingar som lever i läger längs gränsen mellan Thailand och Myanmar/Burma.

Erbjuder juridisk hjälp och jobbar med lobbying

Diakonias samarbetsorganisationer hjälper migranter och etniska minoritetsgrupper att skaffa lagliga identitetshandlingar. Ett stort antal människor har hittills, tack vare Diakonia, erhållit thailändskt medborgarskap.

Diakonias samarbetsorganisationer har grundat nätverk som jobbar med att tillvarata urfolkens rättigheter.  En viktig del i arbetet är att öka förståelsen för, och kunskapen om, mänskliga rättigheter, att skydda dessa rättigheter och erbjuda juridisk hjälp när rättigheterna kränks. 

2013 grundades också the Legal status rights network. Inom ramen för detta jobbar organisationer för att ge skydd och juridiskt stöd. Påverkansarbete, i synnerhet lobbying och kampanjer kring frågor om medborgarskap, är också en viktig del. 

Läs mer om Diakonias arbete i Thailand

Dokument om Diakonia i Thailand