Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Sri Lanka

Sri Lanka är en konstitutionell republik med flerpartisystem och har 21 miljoner invånare. I maj 2009, efter två decenniers inbördeskrig mellan Sri Lankas regering och den tamilska gerillarörelsen LTTE, meddelade regeringen att dess militär slutligen hade besegrat återstoden av gerillan. Ett stort antal civila dödades eller tvingades fly under kriget.

2015-01-13 Ansvarig: Frank Stephen

Minskat politiskt utrymme

När inbördeskriget tog slut 2009, fokuserade Sri Lankias regering på ekonomisk utveckling, vilket ledde till att Sri Lanka fick statusen som ett lägre medelinkomstland. Det finns dock fortfarande ett akut behov av ansvarstagande och försoning, om landets konflikt verkligen ska kunna lösas på ett hållbart sätt. Det här är särskilt viktigt eftersom utrymmet för mänskliga och politiska rättigheter fortsätter att minska i landet, medan militären får allt större makt.

Kvinnors situation

Kvinnorepresentationen i Sri Lankas folkvalda organ är den lägsta i södra Asien. Färre än 6 procent av parlamentsledamöterna är kvinnor, och Sri Lanka är det enda landet i södra Asien som inte har en kvot för kvinnors representation i lokala politiska arenor. Våld mot kvinnor är även det ett allvarligt problem i landet. Det uppskattas att minst 60 procent av landets kvinnor har blivit utsatta för någon form av våld i hemmet.

Diakonia och våra samarbetsorganisationer arbetar för:

Mänskliga rättigheter

Demokrati

Jämställdhet mellan män och kvinnor

Att stärka det civila samhället och marginaliserade grupper

Demokrati- och jämställdhetsfokus

Diakonia och våra samarbetsorganisationers arbete syftar till att stärka det civila samhället. Våra samarbetsorganisationer fokuserar även på jämställdhet, genusmedvetenhet, socio-ekonomisk rättvisa samt på att öka väljarnas rättigheter och den demokratiska samhällsstyrningen.

Diakonia bidrar till den psykosociala återhämtningen hos personer som traumatiserats av kriget genom att till exempel rehabilitera före detta barnsoldater. Konfliktförståelse och jämställdhet är områden som genomgående prioriteras i programmet för Sri Lanka.

Se vår film: Tio år sedan tsunamin

Sri Lanka drabbades hårt av tsunamin i december 2004. Diakonia var snabbt på plats och gav humanitär hjälp till drabbade. Våra samarbetsorganisationer har sedan drivit ett omfattande återuppbyggnadsprogram. Även i detta fokuserar man mycket av arbetet på konflikthantering.

Läs mer om Diakonias arbete i Sri Lanka

Dokument om Diakonia i Sri Lanka