Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Kambodja

I Kambodja stöder Diakonia organisationer med en tydlig inriktning mot mänskliga rättigheter, demokrati och markrättigheter. Några av organisationerna är stora och välkända nationella med verksamhet över hela landet, medan andra är mindre organisationer som verkar lokalt.

2014-05-06 Ansvarig: Neva Thiounn

Ett land med ung befolkning

Kambodja är svårt sargat efter decennier av krig och de Röda Khmerernas folkmord 1975-79, där uppskattningsvis en fjärdedel av befolkningen mördades. Idag har landet 15 miljoner invånare (2012), och omkring en tredjedel är under 15 år. Landsbygden präglas av fattigdom och saknar grundläggande infrastruktur.

Diakonias huvudfokus

Huvudområden för Diakonia och våra samarbetsorganisationer i Kambodja är:

Mänskliga rättigheter och demokratisering - med inriktning mot folkligt deltagande och påverkansarbete.

Yttrandefrihet, media och ICT (Information and Communication Technology)

Markrättigheter

Jämställdhet

Ett krympande demokratiskt utrymme

Under det senaste decenniet har Kambodja upplevt ett visst ekonomiskt uppsving, främst på grund av tillväxt inom klädindustri och turism. Samtidigt finns tydliga tecken på att det demokratiska utrymmet krymper. Systematiska människorättskränkningar, inte minst i anslutning till kortsiktig naturresursutvinning, har lämnat hundratusentals människor i svår fattigdom. Situationen för landets textilarbetare är också mycket svår. 

Diakonias långsiktiga arbete för att öka människors deltagande i demokratiska processer spelar en viktig roll. Under senare år har vi bevittnat en mycket positiv utveckling där fler och fler, framförallt unga, sluter sig samman för att gemensamt arbeta för mänskliga rättigheter. 

Rätten till mark - arbete mot så kallad landgrabbing

Utvecklingen i Kambodja har inneburit utbredd så kallad land grabbing. Mark tas ifrån fattiga småbrukare och samhällen och drabbar även människor i städerna. Marken görs om till storskaliga plantager för socker, gummi och andra produkter som sedan exporteras. Omkring hälften av landets ordlingsbara yta kontrolleras nu av jordfruks- och gruvföretag medan hundratusentals människor har avhysts från den mark där de tidigare levde. 

Mot bakgrund av den här situationen, arbetar Diakonias samarbetsorganisationer LICADHO och Equitable Cambodia för att föra fram de drabbades rätt till sin mark och för deras tillgångar till landets naturresurser. Många av protesterna möts med våld från polis och militär. 

Stöd som ger resultat

Diakonias stöd i Kambodja har resulterat i att fler människor kunnat organisera sig för att tillsammans arbeta för sina rättigheter. Fler kambodjaner vågar nu höja sina röster mot människorättsövergrepp, och fler vill vara med och aktivt utforma samhället i demokratisk riktning.

Diakonias samarbetsorganisation Equitable Cambodia har exempelvis möjliggjort för människor som riskerar att mista sin mark utan kompensation att bli medvetna om sina rättigheter. De har också stöttat människor så att de kunnat gå samman för att gemensamt kräva sina rättigheter, vilket bland annat lett till att en del drabbade fått tillbaka sin mark.

En annan del av arbetet är att dokumentera och  sprida information om övergrepp samt utöva påtryckningar mot kriminella företag, regeringen och internationella biståndsgivare. 

Arbetet för jämställdhet ger också resultat. Idag har fler kvinnor ledarroller i olika sammanhang och kvinnorna är allt oftare de som står längst fram under protester mot övergrpp och orättvisor.

Läs mer om vårt arbete i Kambodja

Dokument

NamnStorlekFiltypLadda ner
Dela Med 2 2010 om bl a Bolivia 1511 KB PDF
Country leaflet Cambodia 291 KB PDF
Dela Med 1 3013 om bl a Kambodja 1357 KB PDF