Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Zimbabwe

I Zimbabwe arbetar Diakonia tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, demokratisering och jämställdhet.

2015-09-25 Ansvarig: Philemon Jazi

I många år en stor exportör av livsmedel

Zimbabwe har 14 miljoner invånare (2013). En etniskt homogen och relativt välutbildad befolkning i kombination med bördig jord gjorde att Zimbabwe under många år var en av regionens mest diversifierade ekonomier och en potentiell livsmedelsexportör till omgivande länder.

Invånare saknar tillgång till de strukturer där besluten fattas

På grund av dålig samhällsstyrning och djupa politiska klyftor lider många av landets invånare, i synnerhet kvinnor och barn, idag av utbredd instabilitet, fattigdom och arbetslöshet.

Det politiska systemet är mycket auktoritärt och mänskliga rättigheter och individuell frihet erkänns och försvaras inte i tillräckligt hög grad. Många invånare, särskilt kvinnor, saknar tillgång till beslutsfattande strukturer och resurser som kan hjälpa dem att förbättra sina liv.

Diakonias stöd i Zimbabwe

Diakonia har arbetat i Zimbabwe sedan 2000. Vi ger stöd till utbildning och upplysning om demokratiska värden och mänskliga rättigheter och hur människor kan gå samman för att påverka. Extra viktigt tycker vi at det är att få med marginaliserade grupper i olika beslutsprocesser.

Diakonia stödjer dessutom lokala organisationer som håller utbildningar i konfliktförebyggande åtgärder, medling och försoning.

Diakonia ger stöd på olika nivåer

Diakonia stöder civila samhällsorganisationer för att uppnå förändring och förbättring på olika nivåer:

På gräsrotsnivå inom lokalsamhällen

På nationell nivå genom organisatorisk kapacitetsuppbyggnad och offentligt stöd till politiska förändringar och mänskliga rättigheter

På regional nivå genom stöd till nätverkande mellan samarbetsorganisationer, tankesmedjor och institutioner

På internationell nivå genom europeiska nätverk som försöker påverka EU

Läs mer om Diakonias arbete i Zimbabwe