Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Mali

I Mali samarbetar Diakonia med lokala organisationer för att stärka demokratin och jämställdheten samt minska fattigdomen i landet. De senaste åren har arbetet kretsat mycket kring att återskapa och stärka demokratin, efter en statskupp som skedde 2012.

2015-09-21 Ansvarig: Nicolas Sidibé

Rik kultur men stor fattigdom

Mali är beläget i den inre delen av Västafrika och har rika kulturella traditioner. På medeltiden var ökenstaden Timbuktu ett av den muslimska världens viktigaste lärosäten och idag har modern malisk musik gjort stor succé i världen.

Men ekonomiskt sett tillhör Mali ett av de allra fattigaste länderna i Afrika. Landet är visserligen rikt på mineraler och en av världens största guldproducenter - 2010 stod guld för över 80 procent av landets export - men bara en mycket liten del av inkomsterna kommer befolkningen till del. Flera ekonomiska reformer har genomförts men fortfarande lever två tredjedelar av befolkningen i fattigdom. Utlandsskulden är hög och landet är mycket beroende av internationellt utvecklingsbistånd.

Den stora majoriteten malier lever av odling för eget bruk eller av boskapsskötsel. Samtidigt flyttar allt fler människor in till städerna där nya livsmönster skapas. Huvudstaden Bamako växer snabbt.

Plötslig statskupp drev människor på flykt

Mali har sedan självständigheten från Frankrike för drygt 50 år sedan präglats av fred och demokrati. Rebelluppror har dock blossat upp i olika omgångar i den norra delen av landet.

I mars 2012, strax före ett presidentval, genomförde rebeller en statskupp i landet och störtade presidenten. Civilbefolkningen utsattes för svåra övergrepp och hundratusentals människor tvingades fly från de norra delarna av Mali.

Ett fredsavtal slöts i juni 2013 och i juli hade läget stabiliserats så att det blev möjligt att arrangera presidentval. Detta ses som en stor framgång och ett viktigt steg för demokratin. 

Livet ��tervänder till det normala

Diakonia och våra samarbetsorganisationer fokuserar nu på att stötta demokratiska system och processer. Medborgare ska ha möjlighet till insyn och ansvarsutkrävande, och de beslut som fattas av politiker och myndigheter ska vara transparenta.

Fler kvinnor i politiken

Diakonia jobbar tillsammans med lokala och nationella ideella organisationer i nästan samtliga regioner i Mali. Vi lägger stor kraft på att stärka kvinnors roll och makt.

Sedan en decentralicering av makten i Mali ägt rum, så att fler myndighetsbeslut fattas på lokal nivå,har fler kvinnor valts in i kommunstyrelserna. Trots detta ökar jämställdheten mycket långsamt i den maliska vardagen och Diakonias samarbetsorganisationer fortsätter att arbeta för kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet.

Klimaträttvisa 

Landets ekosystem rubbas av miljö- och klimatförändringarna och detta slår hårdast mot de fattiga. Diakonia och flera av våra samarbetsorganisationer är aktiva i att ta fram rekommendationer för Malis framtida klimatpolitik. Tillsammans med andra organisationer har vi höjt rösten för jämställdhet som en viktig komponent i klimatarbetet. Vi jobbar också för landsbygdsutveckling och ett långsiktigt och hållbart arbete med naturresursfrågor. 

Läs mer om Diakonias arbete i Mali

Dokument

NamnStorlekFiltypLadda ner
Dela Med 2 2013 om bl a Mali 1288 KB PDF
Rapport d'étude sur les cas de violences - AMSS 2014 1034 KB PDF