Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Kenya

I Kenya arbetar vi med frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter, livsmedelstrygghet och jämställdhet. Vi ger stöd till både lokala och nationella organisationer som på olika sätt bidrar till ökad rättvisa. Med din gåva kan vi göra mer!

2015-09-15 Ansvarig: Lucy Githaiga

En ung befolkning som möter flera utmaningar

Kenya har omkring 45 miljoner invånare, varav hälften är under 19 år (2014). Arbetslösheten är cirka 40 procent och omkring hälften av invånarna lever under fattigdomsgränsen.

Landet står inför flera utmaningar: rättsväsendet och konstitutionen reformeras, inkomstgapet mellan könen är stort, likaså mellan människor som bor i storstäderna och på landsbygden. Det finns potentiella fyndigheter av olja, gas och andra naturresurser, vilka tros bli den viktigaste inkomstkällan för landet i framtiden.

Stöd till demokratiarbete

Diakonia ger stöd till människor som tröttnat på orättvisorna och valt att gå samman med andra för att skapa förändring.

Några av våra lokala samarbetsorganisationer jobbar med att ge människor information om deras rättigheter och hjälper dem att organisera sig kring gemensamma intressen. Det bedrivs aktivt arbete för att motverka korruption och öka männiksors inflytande över samhället. 

Genom Diakonias stöd har våra samarbetsorganisationer gjort betydande framsteg i Kenya under de senaste åren:

Medborgarna har fått en starkare röst gällande hur landets offentliga medel ska förvaltas

Antalet kvinnor med inflytande i det politiska beslutsfattandet på lokal och nationell nivå ökar

Våra samarbetsorganisationers arbete för demokrati har även lett till att kenyanska fångar numera får rösta i allmänna val, vilket tidigare var omöjligt. Dessutom har fångarna fått bidra med sina upplevelser och erfarenheter för att öka kvaliteten på reformen som görs av Kenyas rättsväsende.

Kvinnors inflytande

Genom Diakonias stöd till kvinnoorganisationen Woman Political Alliance of Kenya (WPAK) har kvinnors politiska inflytande ökat. De har arbetat långsiktigt med att få in skrivningar om jämställdhet i den nya kenyanska konstitutionen. 

WPAK utbildar och coachar också kvinnor som vill kandidera till politiska poster. Inför det kenyanska valet 2013 pressades de politiska partierna att sänka kostnaden för den avgift som nya kandidater måste betala. Detta medförde att betydligt fler kvinnor hade möjlighet att ställa upp i valet.

Stöd till de drabbade vid Afrikas horn

År 2011 drabbades hela Afrikas horn av en omfattande torka som i sin tur ledde till en utbredd svältkatastrof. Många kenyaner drabbades samtidigt som landet tog emot stora flyktingströmmar från Somalia. Även under 2014 och 2015 har stora delar av landet drabbats av torka. 

Tillsammans med ACT Alliance och vår lokala samarbetsorganisation National Council of Churches of Kenya (NCCK) har Diakonia jobbat med att ge humanitär hjälp till de drabbade.

Som en del av de humanitära insatserna för att stoppa svält och hunger ger Diakonia stöd till organisationer som jobbar för att utforma tekniska lösningar som ökar livsmedelstryggheten för utsatta samhällen. Utöver ökad tillgång på livsmedel har fler människor blivit engagerade i lokala organisationer och är nu med och agerar för förändring.

Läs mer om Diakonias arbete i Kenya