Diakonia - Människor som förändrar världen

Klimatfrågan måste komma med i valet

Var med och påverka opinionen på din hemort. Skriv under insändaren och skicka till din lokaltidning.

2014-06-08

Sveriges kristna råd (SKR) gav för en tid sedan ut skriften ”Värna den jord Gud älskar”. Företrädare för omställnings- och miljörörelsen och SKR har mötts för att tala om klimathotet och våra möjligheter att samverka för det gemensamma målet med en planet som är beboelig för kommande
generationer och för de fattigaste på jorden. I den uppgiften är vi alla bundsförvanter!

Vill ni i er bygd påverka opinionen och politiker på olika nivåer? Stärka banden mellan kyrka och miljö/omställningsrörelsen lokalt?

Vi har sammanställt en insändartext som du kan ladda ner. Du ser den lite längre ner på sidan. Insändaren kan utgöra ett verktyg för maximal påverkan till minimal ansträngning för er på lokalplanet i samband med valet i september.

I dokumentet här nedan finns också instruktioner om hur insändaren används. 

Klimatval 2014

NamnStorlekFiltypLadda ner
Insändare klimatval 113 KB PDF