Diakonia - Människor som förändrar världen

Klimatmötet COP20 i Peru

I december 2014 hålls COP20 i Lima i Peru, ett globalt FN-möte för att fortsätta förhandlingarna om ett nytt globalt klimatavtal. Som enda svenska biståndsorganisation får Diakonia egen observatörsstatus i FN:s kommande klimatförhandlingar. 

2014-09-23

Ett nytt klimatavtal

De globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och runt om i världen kämpar människor för att anpassa sig till klimatförändringarna. Inom FN försöker världens länder komma överens om ett avtal för att minska utsläppen och stötta de som drabbas. 

Diakonia på plats vid COP20 i Peru

I december 2014 hålls ett möte i Lima i Peru för att fortsätta förhandlingarna om ett nytt globalt klimatavtal. Mötet i Lima kallas COP20 och Diakonia kommer att delta, tillsammans med lokala samarbetsorganisationer.

Diakonia och våra samarbetsorganisationer vill att fattiga människors behov och rätt till utveckling blir en central del av nästa klimatavtal. I tidigare klimatmöten har Diakonias klimatexperter närvarat tack vare våra nätverk, men till klimattoppmötet i Perus huvudstad Lima i december reser vi för första gången under egen observatörsstatus. 

Åtgärder på klimatområdet är nödvändiga och det behövs ett globalt klimatavtal. I den tidsplan som finns ska ett sådant avtal beslutas på COP21 i Paris nästa år, alltså 2015. För att nå dit behöver flera förberedande överenskommelser nås under COP20 i Lima, och vi arbetar för att det ska kunna hända – på ett rättvist sätt.

Rättviseperspektivet måste väga tungt i ett nytt klimatavtal

När regeringar förhandlar om klimat hamnar rättviseperspektivet ibland i skymundan. Diakonia och våra samarbetsorganisationer ser ett behov av att lyfta de frågorna och komma med konstruktiva förslag. Till exempel som när vi räknade ut hur stor just Sveriges del av löftet om pengar till fattiga länder är.

Det finns också ett behov av att på plats följa förhandlingarna och dokumentera hur olika länder agerar och vad de säger. Löften som avges i slutna rum blir tydligare om vi berättar om dem i offentligheten.

Alternativt möte hålls parallellt

Samtidigt som FN-mötet hålls på en militärbas i Lima kommer ett alternativt möte att hållas för gräsrotsorganisationer och andra delar av det civila samhället. Flera av Diakonias samarbetsorganisationer deltar i det mötet, liksom Diakoniapersonal från våra kontor i Latinamerika.