Diakonia - Människor som förändrar världen
Få 30 procent rabatt på biljettpriset fram till 30 juni.

MR-dagarna

2016 kommer MR-dagarna att hållas i Malmö den 17-19 november. Temat är: Det handlar om dina rättigheter! Hoppas vi ses på Nordens största mötesplats för mänskliga rättigheter. 

2015-02-25 Ansvarig: Annika Andersson

Årets tema: Det handlar om dina rättigheter!

Mänskliga rättigheter ska gälla alla alltid – men vilka är rättigheterna? Hur påverkar de dig i vardagen? Hur får du reda på dina rättigheter? Idag får civilsamhället och aktivister rycka in när staten brister i sitt ansvar att tillgodose de mänskliga rättigheterna. Hur påverkar det möjligheten för människor att få sina rättigheter uppfyllda och vad händer med ansvarsutkrävandet? I en tid när många är på flykt riskerar asylrätten att hotas. Hur kan den skyddas?

Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2016 kommer en rad rättigheter såsom exempelvis rätten till bostad, hälsa, utbildning och asylrätt att diskuteras. Vilka metoder kan användas för att förverkliga dem och vilka är utmaningarna? Vilka goda exempel finns det lokalt och globalt och vad kan vi lära av varandra? 

Om du bokar din biljett nu får du extra stor boka-tidigt-rabatt: Fram till den 30 juni går det att få 30 procent rabatt på biljetterna för privatpersoner, ideella organisationer, lärare, myndigheter och företag. Som vanligt är det förmånliga priser för studenter, ungdomar upp till 20 år, arbetslösa och pensionärer.

För mer information om biljettpriser se: www.mrdagarna.se.