Diakonia - Människor som förändrar världen
I år har Kyrkornas globala vecka temat "Jord att leva på".

Kyrkornas globala vecka

Under Globala veckan uppmärksammar kyrkor och organisationer gemensamt rättvisefrågor i gudstjänster och aktiviteter. Klimatförändringarna och mänskliga rättigheter är temat 2016. Var med och engagera andra i en angelägen fråga!

2015-06-30

Biffen, bilen, bostaden – och banken!

I år kommer Globala veckan att handla om vilka konsekvenser klimatförändringarna får för mänskliga rättigheter i världen.

Läget är akut

Det är ingen slump att vi valt detta tema just nu. Vi är inne i elfte timmen. Något måste göras NU för att hejda ökningen av den globala medeltemperaturen. FN möts till klimattoppmöte i Paris i december, alldeles efter Kyrkornas globala vecka.

Vi vill vara med och öka kunskapen om klimatförändringarna, dess konsekvenser och vad vi kan göra för att agera för en rättvis klimatpolitik. För det spelar roll vad vi gör. Du och jag. 

Det vi gör här hemma påverkar världen

Vad vi äter, våra konsumtionsvanor, hur vi reser och uppvärmningen av våra hem är några av "bovarna" när det gäller vår personliga påverkan på klimatförändringarna. 

Men gör det någon skillnad om du och jag ändrar våra vanor och blir medvetna om hur vi lever? Ja, det gör det men det är långt ifrån tillräckligt. Beslut måste fattas på betydligt högre nivå.

Muhammad Shamsuddoha, klimatexpert i Bangladesh, ett land som drabbats svårt av jordens klimatförändringar fick frågan: Är det kört? Han svarade: ”Inte om invånarna i de rika länderna sätter tryck på sina ledare att agera”.

Årets inspirationshäfte

Årets inspirationshäfte för globala veckan är fullmatat. Här hittar du till exempel:

Bantningstips för dig som vill dra ner på utsläppen

Texter från kyrkoledare om teologi, klimat och rättvisa

Övningar för för barn och unga på temat klimat

Du får också möta Shefali i Bangladesh som drabbas av klimatförändringarna och se några av fotografen Martina Holmbergs bilder från Diakonias arbete i Bangladesh. 

Till Globala veckans hemsida.